หมวดหมู่: Accounting & Financial Management

Finance Basic Information

เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความเข้าใจ การสื่อความหมาย ด้านการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเรียนรู้ …

Continue Reading →

มาตราฐานการบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้การจัดทำบัญชี การอ่านวิเคราะห์ งบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล นำไปใช้ ในการวางแผนและช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง

Continue Reading →

การควบคุมรวบกิจการ

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาให้สำหรับ นักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าใจการลงทุนทองคำ ในทุกแง่มุม ทั้งทางด้านการเข้าใจธรรมชาติ ของตลาดทองคำ

Continue Reading →