หมวดหมู่: Core Business & Product

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรที่เนื้อหาอัดแน่นที่สุดเพื่อให้คุณเป็นตัวจริงด้านอสังหาริมทรัพย์ รู้ลึก รู้จริง ทำได้จริง “Real Knowledge for Real Estate Business”

Continue Reading →

หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน

Continue Reading →