หมวดหมู่: Operational Management (Engineer)

ความรู้พื้นฐานทางด้านก๊าซธรรมชาติ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญและประเภทของงบ…

Continue Reading →

การออกแบบ การอนุญาติและการก่อสร้างสถานี

“ความรู้ด้านการวิจัยตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” เพื่อผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มต้นกิจการ

Continue Reading →

ความรู้พื้นฐานและมาตรฐานในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า…

จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการนำเสนอให้สามารถปิดการขายได้โดยเร็วที่สุด สามารถสร้างความสนใจตั้งแต่ช่วงแรกของการนำเสนอ

Continue Reading →